Diensten

Boekhouding en administratie
 • verwerken boekhouding (kas- en bankboek, inkoop- en verkoopboek)
 • debiteuren- en crediteurenadministratie
 • BTW-aangiftes
 • opgaven ICP (Intracommunautaire Prestaties)
 • samenstelling jaarrekening
 • alle overige hiermede samenhangende werkzaamheden
Salarisadministratie
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • periodieke salarisstroken
 • aangiftes loonheffingen
 • pensioenaangiftes
 • jaaropgaven
 • contact met belastingdienst, pensioenfonds, UWV
Aangifte Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Via de uitstelregeling voor belastingconsulenten verzorgen wij deze aangiftes. Indien gewenst verzorgen wij ook buitenlandse aangiftes (België, Duitsland).

Administratieve ondersteuning

Wij verlenen ter plekke ondersteuning ingeval van een tijdelijk tekort aan personeel (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) binnen uw organisatie. Ook bij het wegwerken van achterstanden staan wij voor u klaar.

Overige werkzaamheden

Verder kunt u bij ons terecht voor (bijna) alle andere zaken die met het bovenstaande verband houden. Te denken valt o.a. aan: opstellen ondernemersplan, tussentijdse financiële overzichten en prognoses, het verzorgen van correspondentie , ondersteuning bij belastingcontroles e.d..